Bình sữa Pigeon nội địa Nhật

345.000 VND355.000 VND

  • Chọn các loại bình Pigeon từ 50ml đến 120ml cho các bé dưới 3 tháng tuổi.
  • Chọn các bình Pigeon từ 120ml đến 180ml cho các bé dưới 1 tuổi. 
  • Chọn các bình Pigeon từ 180ml đến 250ml cho các bé trên 2 tuổi